چاپ دوم مجموعه مقالات دو جلدی «فلسفه فقه» منتشر شد

مجموعه مقالات دوجلدی «فلسفه فقه» چهل و ششمین کتاب گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ دوم خود رسید.

جلد اول این مجموعه ارزشمند شامل مقالاتی به شرح زیر است:

فلسفه فقه / رسول نادری

چیستی فلسفه فقه / جابر توحیدی اقدام ؛ عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

فلسفه فقه / ابوالقاسم علیدوست

گفتمان فلسفه فقه / عبدالحسین خسروپناه

جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی –اجتماعی اسلام / طاهره اسدالهی  

عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین / محمد جواد سلمان پور

بررسی ساختار فقه / حسین حسن‌‎زاده

عوامل پویایی فقه / سید علی سادات فخر

نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی / علی ربانی گلپایگانی

مذاق شریعت / محمود حکمت‌نیا

استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد / ابوالقاسم علیدوست ؛ محمد عشایری منفرد

ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی های اجتماعی –اقتصادی / سید حسین میرمعزّی

تبیین نظریه (( منطقه الفراغ)) / محمود حکمت‌نیا

منابع فقه در قرآن کریم / سیف الله صراّمی

درآمدی بر مبانی کلامی استنباط از قرآن / احمد مبلغی

تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی / ابوالقاسم علیدوست

امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع / ابوالقاسم علیدوست

سنت پژوهی / آیت‌الله علی اکبر رشاد

نقش سنت در حجیت فهم ظواهر کتاب / سید عبدالحمید ابطحی

اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم / حسنعلی علی اکبریان

تاملی بر حجیت خبر موثق / سید محمد نجفی یزدی

مقالات موجود در جلد دوم این مجموعه نیز به شرح زیر می‌باشد:

فقه و ملاکات احکام / سید احمد میرخلیلی  

گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهیم و تحقق دین / آیت‌الله علی اکبر رشاد  

استصلاح در فقه امامیه / ابوالقاسم علیدوست

درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه / سیف الله صرّامی

دیدگاه های کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام / ابوالقاسم علیدوست

مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق / ابوالقاسم علیدوست

کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی / احمدعلی یوسفی

رابطه اجتهاد و مسئله تعدد قرائت ها از دین / حسین حسن‌زاده

فقه و عقل / ابوالقاسم علیدوست

فقه و عرف / سید محمد واسعی

فقه و اخلاق / سید ابراهیم حسینی

فقه و اخلاق / عنایت شریفی

فقه و قانون نگاری / احمد حاجی ده‌آبادی 

فقه و حقوق بین الملل / ناصر قربان‌نیا 

بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمونوتیکی / سید صدرالدین طاهری

چاپ دوم مجموعه مقالات دو جلدی «فلسفه فقه» به کوشش حسینعلی بای، با قیمت جلد اول ۴۰،۰۰۰ تومان و جلد دوم ۳۵،۰۰۰  تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

نظر کاربران