۷ مرداد ۱۳۹۶ / ساعت: ۱۵:۴۷

اثر آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست چاپ سوم کتاب «فقه و حقوق قراردادها» منتشر شد کتاب «فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی» اثر آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست با هدف بیان قالب‌های گفت و گو در معاملات از منظر فقیهان اسلام، به چاپ سوم خود رسید.

این کتاب ادله عام روایی قراردادها را وجهه نظر خود قرار داده است و ادلـه عام قرآنی، در کتاب دیگری مطمـح نظر قـرار گرفـته اســت.

در ادلــه روایـی قراردادهــا روایــات مهـمـی کــه مـحـوریــت در آنهــا معـامـلـات و عـقـود بـوده و یـا بـر سـاختـار قـراردادهـا تاثیر زیاد داشته به صورت اجتهادی مورد بحـث قـرار داده شـده اسـت. هـر روایـت بـا بـررسـی سـند، دلالـت و جـهـت، مــورد بررسـی قرار گرفـته و مباحث فقهی متناسب با ادبیات فقهی امامیه به طور دقیق مورد کاوش قرار داده شده است.

چاپ سوم کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی در هفت فصل به شرح زیر تدوین شده است:

فصل اول: حدیث تسلط

فصل دوم: حدیث نهی از بیع الغرر

فصل سوم: احادیث لزوم وفا به شرط

فصل چهارم: حدیث ضمان به ید

فصل پنجم: روایت تحلیل و تحریم به کلام

فصل ششم: روایت منافع در مقابل ضمان

فصل هفتم: روایت توقف حلیت مال مسلمان بر طیب نفس

نظر کاربران

درج نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود

سیستم تشخیص ربات از انسان برای این فرم فعال است.