برگزاری دوره جریان‌شناسی فرهنگی ـ تمدنی دوره جریان‌شناسی فرهنگی ـ تمدنی ویژه دانشجویان منتخب بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی سیستان و بلوچستان در مؤسسه فتوح اندیشه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه، دوره جریان‌شناسی فرهنگی ـ تمدنی با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان با حضور ۴۰ نفر از نخبگان منتخب تشکل مذکور در دو گروه خواهران و برادران از شنبه ۲۱ مرداد ۹۶ در شهر مقدس قم آغاز به کار کرد. در این دوره که با حضور اساتید مطرح برگزار می‌گردد آرایش جریان‌های مؤثر در حوزه‌هایی چون فرهنگی معاصر، غرب‌شناسی، مطالعات زنان، عرفان‌های نوظهور، احزاب سیاسی و … تبیین می‌شود. مسئول روابط عمومی مؤسسه افزود: علاوه بر جریان‌شناسی،  نهضت‌های شیعی معاصر و وضعیت‌شناسی شیعیان نیز از موضوعاتی است که با نگرش تمدنی مورد بحث و نظر قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی مؤسسه یادآور شد که این دوره در تداوم دوره‌های آموزشی مؤسسه ویژه دانشجویان نخبه دانشگاه‌های کشور می‌باشد که در گذشته با عناوین دیگر چون تمدن‌زایی شیعه برگزار شده است. 

نظر کاربران