نشست «فقه حکومتی» برگزار می‌شود نشست «فقه حکومتی» به همت موسسات و فعالان علمی در عرصه فقه حکومتی برگزار می شود.

این نشست با حضور شاگردان اساتیدی چون شهید سید محمدباقر صدر، سیدعلی سیستانی، علیرضا اعرافی، علی اکبر رشاد، احمد مبلغی، ابوالقاسم علیدوست، سید صمصام الدین قوامی، عبدالحسین خسروپناه و دیگر اساتید برگزار می شود.

نشست «فقه حکومتی» با حضور نماینده مراکزی چون مرکز فقهی ائمه اطهار، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و علوم،مجله خردنامه همشهری و دیگر مراکز همراه است.

این نشست از ۱تا ۳شهریورماه در مشهد برپا می شود

نظر کاربران