در نشست عمومی معاونت خواهران موسسه فتوح اندیشه مطرح شد: هر توسعه‌ای به معنای تمدن نیست دهمین نشست عمومی معاونت خواهران موسسه فتوح اندیشه با عنوان «صورت‌بندی نظم در جهان اسلام» توسط دکتر رسول نوروزی در محل پردیس حکمت برگزار شد.

در این نشست که روز شنبه، ۲۵ آذر ماه در محل پردیس حکمت برگزار شد، دکتر رسول نوروزی برای خواهران پژوهشگر و علاقه مندان موضوعاتی چون بررسی نسبت منشأ بحران و ارائه راه حل، چگونگی ارتباط پاسخ به بحران با ایده هدایت‌گر، نسبت بحران‌شناسی در جهان اسلام با نظم‌سازی، ضرورت تکثر و تنوع تمدن‌ها در جهان اسلام، بررسی نسبت زبان و تمدن، بررسی نسبت توسعه و تمدن، بررسی محور رویکرد اسلام حضاری مدل مالزی و سیاست‌گزاری بودجه‌ای تولید علم در ایران و مالزی را مطرح کرده و در پایان به سوالات مخاطبان پاسخ داده شد.

نظر کاربران