نشست تخصصی «تحلیل و ارزیابی فقهی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد بیست و هفتمین نشست تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با عنوان «تحلیل و ارزیابی فقهی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران» در مؤسسه فتوح اندیشه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه: بیست و هفتمین نشست تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با موضوع «تحلیل و ارزیابی فقهی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر ابراهیم موسی‌زاده دانشیار دانشگاه تهران برگزار ‌گردید.

لازم به ذکر است نشست‌های تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با هدف تبیین مبانی،‌ تولید ادبیات و مفاهیم دولت‌سازی اسلامی چهارشنبه هر هفته در ساختمان پردیس حکمت مؤسسه فتوح برگزار می‌شود.

نظر کاربران