نشست تخصصی: فقه تغییر پنجمین نشست تخصصی در پنل فقه و فناوری همایش بین‌المللی دین،‌ فرهنگ و فناوری در مؤسسه فتوح اندیشه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فتوح: پنجمین نشست تخصصی در پنل فقه و فناوری همایش بین‌المللی دین،‌ فرهنگ و فناوری با موضوع « فقه تغییر» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار روز یک‌شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۷ در پردیس حکمت فتوح از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود.

قابل ذکر است که «همایش بین‌المللی دین،‌ فرهنگ و فناوری» در اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه باقرالعلوم برگزار خواهد شد و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه با توجه به آن‌که فقه فناوری با عنوان یکی از موضوعات و کارگروه‌های فقه دولت‌سازی اسلامی در این مؤسسه می‌باشد، مدیریت علمی پنل فقه و فناوری همایش مذکور را بر عهده گرفته است. نشست تخصصی مذکور در پردیس حکمت فتوح اندیشه به آدرس پردیسان،‌ بلوار شهروند،‌ خیابان البرز،‌ کوچه ۱،‌ پلاک ۶ برگزار می‌شود.

نظر کاربران