کرسی ترویجی: درآمدی بر فقه دولت؛ فقه دولت‌سازی و فقه دولت‌داری کرسی ترویجی فقه دولت‌سازی و فقه دولت‌داری توسط پژوهش‌گاه فقه نظام با همکاری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه مطالعات و تحققات اسلامی فتوح اندیشه: کرسی ترویجی با موضوع «درآمدی بر فقه دولت؛ فقه دولت‌سازی و فقه دولت‌داری» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر عباس‌علی مشکانی سبزواری دبیر کارگروه فقه دولت مؤسسه فتوح اندیشه و پژوهش‌گر حوزه فقه حکومتی برگزار می‌شود. ناقدان کرسی مذکور حجج‌الاسلام مجید رجبی معاون پژوهش پژوهش‌گاه فقه نظام و محمد مادرشاهی پژوهش‌گر پژوهش‌گاه فقه نظام می‌باشند که مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ (چهارشبنه) در محل مدرسه علمیه کریمه اهل بیت (مشکات) به آدرس بلوار امین، خیابان گلستان، بین کوچه ۳ و ۴ برگزار خواهد شد.

نظر کاربران