معرفی طرح فقه دولت‌سازی اسلامی (فدا) به گزارش روابط عمومی مؤسسه فتوح اندیشه، حجت الاسلام محمدرضا پیری، معاونت پژوهش این مؤسسه، گزارشی از 3 سال کار پژوهشی پروژه فقه دولت سازی اسلامی (فدا) ارائه دادند.

ایشان در ابتدای این گزارش درباره طرح فدا چنین اظهار داشتند که بعد از سرنگونی رژیم شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با قرارگرفتن فقیه در رأس حکومت، ملت مسلمان ایران در این انتظار بوده‌­اند که قوانین اسلام در کشور ایران اجرایی گردد، به برکت انقلاب اسلامی ایران، شورای نگهبان تأسیس گردید که یکی از شئون این شورا احراز عدم مخالفت قطعیه قوانین کشور با دستورات اسلامی است، تا از این رهگذر قوانین کشور با دستورات اسلام ناسازگار نباشند.

اکنون بعد از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه‌­های مقدس علمیه و دیگر نهادهای تصمیم‌­­ساز کشور بایستی بازخوردی از روند اجرایی ­شدن قوانین اسلام در بدنه حاکمیت داشته باشند تا در صورت روند رو به افول اجرایی ­شدن قوانین اسلام در کشور، این نهادها با تدابیر انقلابی خود، این روند را از افول خارج سازند و به رشد رسانند؛ بر این اساس باید  این نهادها رصدی از وضعیت فعلی کشور داشته باشند و میزان مطابقت این وضعیت با قوانین اسلام را مورد سنجش قراردهند.

با توجه به این نکته اساسی، مؤسسه فتوح اندیشه با حرکت خودجوش و انقلابی از سال ۱۳۹۴ تا کنون در قالب تأسیس ۹ کارگروه -متشکل از طلاب نخبه موضوع­‌شناس- در صدد این بوده است تا وضعیت فعلی کشور در اسناد بالادستی و تجربه عملی جمهوری اسلامی ایران را رصد نمایند و این دو ساحت را با شاخصه فقه اسلامی تطبیق نمایند؛ در این طرح پژوهشگران این مؤسسه در کارگروه­‌های هنر، رسانه، اقتصاد، مسکن و معماری، امنیت، سیاست، خانواده، علم، تربیت و فناوری و حقوق، میزان مطابقت فقه با اسناد بالادستی و تجربه جمهوری اسلامی ایران را رصد نمودند.

معاونت­ پژوهش مؤسسه فتوح در انتهای این گزارش چنین اذعان داشتند که این پروژه نقش بسزایی در سنجش وضعیت فعلی کشور از پایگاه فقه اسلامی را دارد و محتوایی پژوهش شده این کارگروها کمک­ شایانی به مدیران ارشد نظام اسلامی ایران در بررسی روند کشور در ساختارسازی نظام اسلامی در این نهادها خواهد داشت. 

 

نظر کاربران