به همت گروه فقه بین الملل موسسه فتوح اندیشه و در ادامه سلسله نشست های فقه روابط بین الملل برگزار می گردد: نشست علمی با موضوع «فقه جاسوسی»

ارائه دهنده: حضرت آیت الله نجم الدین طبسی دام ظله
زمان: سه شنبه: ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۷ – ساعت ۱۹:۳۰
مکان: قم، پردیسان، خیابان البرز، کوچه یک، ساختمان پردیس حکمت.
شرکت برای عموم دانش پژوهان حوزوی و دانشگاهی آزاد می باشد.

نظر کاربران