به همت معاونت راهبردی مؤسسه فتوح اندیشه و با همکاری مرکز مطالعات راهبردی حوزه علمیه قم، برگزار شد: کرسی نظریه‌پردازی با موضوع: «بررسی روش تدوین سند الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت؛ ناظر‌ به سیاست‌های پیشرفت» در این کرسی با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عابدی نژاد، عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی صلی الله علیه و آله و با حضور ناقدین محترم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رهدار، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم و حجت‌الاسلام و المسلمین استاد قرایی، از اساتید سطوح عالی حوزه، برگزار شد، دکتر عابدی‌نژد به تبیین «روش تدوین سند الگو؛ ناظر به سیاست‌های پیشرفت» پرداختند.

ایشان در ابتدا به تبیین مفهوم پیشرفت، مکان‌یابی پیشرفت در منطق معرفت علوم دینی و تبیین نحوه استخراج قواعد پیشرفت از منابع معرفتی دین با استفاده از ابزار اجتهاد دینی و فقهی و سپس به لزوم تبیین رابطه مقولات مرتبط به پیشرفت با حوزه معرفت دینی پرداخته و ابراز داشتند: «برای ارتباط‌یابی پیشرفت با مقولات مختلف در منابع دینی، منطقی برای اتصال مفاهیم نو پیدا، به معارف دینی، به عنوان حد وسط‌ها ضرورت دارد».
در نظریه ایشان، یکی از اجزاء نظامات فقهی، «سیاست‌های پیشرفت» است. لذا مفهوم‌شناسی سیاست، مهمترین گام در این مرحله است. سیاست توسعه و پیشرفت، معطوف به اهداف، دارای خصوصیت تنظیمی، دارا بودن خط و مشی، جامعیت، معطوف به اقدام بودن و… است.
در ادامه این کرسی نظریه‌پردازی، ایشان به تبیین روش کشف سیاست‌ها پرداخته و سپس ناقدین محترم نظریه ایشان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نظر کاربران