برگزاری نشست «انگاره تأسیس روش‌شناسی فقه بین‌الملل» نشست «انگاره تأسیس روش‌شناسی فقه بین‌الملل» روز سه‌شنبه 21/12/1397 در پردیس حکمت موسسه فتوح اندیشه با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین ملک‌زاده برگزار شد.
انگاره تأسیس روش‌شناسی فقه بین‌الملل

در این نشست صمیمی، حجت‌الاسلام ملک‌زاده به تبیین روش‌شناسی فقه بین‌الملل پرداخت؛ ایشان روش شناسایی را شناخت نحوه استفاده از منبع معرفت در نظریه معرفی کرد و شیوه شناخت ابزار و ادوات مشروع در فرایند استنباط دیدگاه‌های شارع مقدس و بررسی چگونگی استفاده از این ادوات را روش فقاهت نامید. از دیدگاه ایشان رابطه علم اصول و روش‌شناسی، عموم و خصوص مطلق است.

ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا برای حل این سنخ مسائل جدید، نیاز به اصول فقه جدیدی است یا خیر، گفت: «برخی چنین ادعا دارند که برای تبیین این نظام‌واره‌ها و مسائل جدید، نیاز به اصول فقهی جدید با متدی جدید است ولی تاکنون چیزی ارائه نداده‌اند، به همین جهت صرف‌نظر از این ادعا، اصول فقه موجود می‌تواند متکفل پاسخ به این مسائل باشد».

وی همچنین در ادامه افزود: «برای روشن شدن بحث، لازم است بدانیم فقه روابط بین‌الملل، بخشی از احکام فقه الحکومه است و احکام و وظایف حاکمان درزمینه تنظیم روابط خارجی، از مسائل فقه الحکومه است.

 • دو رویکرد بر مسائل فقه الحکومه سایه می‌اندازد:
  • رویکرد حکومی؛
  • رویکرد اجتماعی».

در پایان ایشان با اشاره به شش گام در حل مسائل بین‌الملل، به واکاوی ظرفیت‌های فقه و تراث فقهی شیعه پرداختند و این شش گام را تبیین نمودند:

 • بازشناسی منابع فقهی، خصوصاً کتاب الجهاد که منبع اصلی فقه بین‌الملل است؛
 • ظرفیت‌شناسی قواعد فقهی موجود، ناظر به مسائل روابط بین‌الملل؛
 • قاعدهسازی از فقه موجود برای تطبیق بر موضوعات جدید؛
 • عرضه مسائل مستحدثِ عرصه روابط بین‌الملل به دستگاه اجتهاد؛
 • قاعدهسازی جدید بر اساس استنباطات جدید؛
 • ظرفیت‌شناسی ادله شرعی، اعم از عقلی و نقلی، جهت استخراج قواعد فقهی جدید.

نظر کاربران