در ادامه سلسله نشست‌های طرح ضیافت برگزار گردید: حضور استاد سید محمد واعظ موسوی در موسسه فتوح اندیشه به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقاتی فتوح اندیشه، در ادامه سلسله نشست‌های طرح ضیافت، مدیر و معاونان موسسه میزبان استاد سطوح عالی و درس خارج حوزه علمیه قم؛ آقای سید محمد واعظ موسوی بودند.

در آغاز این برنامه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، استاد احمد رهدار، ضمن خیر مقدم به میهمان نشست، گزارشی از برنامه ها و اهداف موسسه فتوح و همچنین عملکرد تحقیقاتی گروه های پژوهشی موسسه فتوح اندیشه ارائه نمود.
در ادامه، استاد واعظ موسوی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های پژوهشی موسسه فتوح، به گفت و گو درباره برخی موضوعات حوزوی و علمی پرداخته و با استقبال از چنین نشست‌هایی، آن را گامی موثر برای تعامل و هم افزایی مراکز و شخصیت‌های علمی و انقلابی برشمردند.

نظر کاربران