صورت‌بندی منزلتی هویتی بانوی مسلمان با نگاهی به سیره معصومین به گزارش معاونت اطلاع‌رسانی مؤسسه فتوح اندیشه: پیش‌نشست کنگره گام دوم انقلاب از منظر قرآن و حدیث با عنوان: «صورت‌بندی منزلتی هویتی بانوی مسلمان با نگاهی به سیره معصومین» با ارائه خانم رحیمی و به همّت معاونت خواهران شعبه قم مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه، در تاریخ 15/09/99 برگزار گردید.
صورت‌بندی منزلتی هویتی بانوی مسلمان با نگاهی به سیره معصومین

اهم موارد مطرح‌شده در این نشست به قرار ذیل است:

 • در ابتدا دو مفهوم به‌عنوان پیش‌فرض:۱-حقیقت ذومراتب خانواده و مفهوم رحم ۲-ولایت از منظر رهبری
 • مواردی از حضور شبکه‌ای و گاهی سازمان‌یافته‌ی زنان شیعه به‌ویژه بانوان پیرامونی خانه‌ی امامت:
  • شبکه علمی زنان عصر امام صادق (علیه‌السلام): ام‌فروه، حمیده و سیده نفیسه
  • شبکه زنان عصر موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) به زعامت فاطمه معصومه و ام‌احمد
  • شبکه بانوان عصر پایانی امامت به زعامت بانو حدیث و بانو حکیمه
  • شبکه حفاظتی بانوان برای محافظت از جان امام خردسال شیعهصورت‌بندی منزلتی هویتی بانوی مسلمان با نگاهی به سیره معصومین
 • از نقش تاریخی زن در اسلام و شبکه ارتباطی او در جامعه‌ی شیعی دو ثمره عمده دارد: الگوگیری و هویت‌بخشی
 • نکته مهم فهم دقیق، درست و همه‌جانبه‌ی زنان جامعه ما از اهداف و ابعاد انقلاب اسلامی و رهبران نهضت خمینی است که سبب اتصالشان با امام جامعه بوده است: نقش‌های گوناگون بانوان در انقلاب و دفاع‌مقدس قابل ‌مطالعه و بازاندیشی است.
 • نکته‌ی بعدی این است که حضور زنان در فعالیت‌هایی در اجتماع پررنگ باشد که ذات آن در پیوستگی آحاد جامعه در خدمت اهداف و طرح امام جامعه است. در این راستا می‌توان اینجا قالب‌هایی را هم طراحی یا تئوریزه کرد: هیئت‌های مذهبی، فعالیت‌های بسیجی وار مسجد محور، فعالیت‌های مدرسه محور، فعالیت‌های انتخاباتی، نقش تمدنی
  صورت‌بندی منزلتی هویتی بانوی مسلمان با نگاهی به سیره معصومین

  صورت‌بندی منزلتی هویتی بانوی مسلمان با نگاهی به سیره معصومین

 • نکته آخر اینکه لازم است ابتدا کارویژه‌ی زنان در پیوندهای اجتماعی به‌خوبی تبیین شود  و در گام بعد به ایده پردازی برای ساختارهای جامعه در حوزه‌های فعالیت زنان بر محور روحیه‌ی زنانه و نقش پیونددهندگی آنان بپردازیم. حفظ روحیه‌ی زنانه از اصلی‌ترین ملاحظات فعالیت آنان است و ذات لطیف و عاطفی زن سرمایه‌ایست که می‌تواند در ساخت جامعه دینی و تمدن اسلامی مؤثر افتد و هویت اصلی بانوی مسلمان در این بستر به بالندگی و تعالی مطلوب رسد.

نظر کاربران