دومین نشست«صورت‌بندی و مفهوم‌شناسی خانه در نسبت با خانواده» به گزارش معاونت اطلاع‌رسانی مؤسسه فتوح اندیشه، پیش نشست کنگره گام دوم انقلاب از منظر قرآن و حدیث با عنوان : «صورت‌بندی و مفهوم‌شناسی خانه در نسبت با خانواده» توسط خانم عاطفه صادقی، دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، از مدرسان مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی و پژوهشگر خانواده و به همّت معاونت خواهران شعبه قم مؤسسه تحقیقاتی فتوح اندیشه طرح گردید که در ادامه خلاصه‌ای از آن ارائه خواهد شد.

در ابتدا خانم صادقی با طرح یک سؤال به ارائه مطالب خود می‌پردازند:

 • سؤال مهم :تطورات معنایی خانه چه تأثیری بر نظام معنایی خانواده داشته است و آیا می‌توان معنای خانه را در وضعیت کنونی بازتولید نمود؟
 • بررسی مفهوم‌ خانه، وجوه کارکردگرایانه آن‌که در ساحت فردی و اجتماعی اثرگذار بر شبکه معانی خانواده است
 • «خانه» مرتبط با کلیّت وجود آدمی دانسته شده و نه فقط پاسخگوی نیازهای مادی که تأمین‌کننده و بازنمای هویت و هستی اجتماعی آدمی است.
 • طرح تطورات تاریخی خانه  که چهار دوره را مورد شناسایی قرار می‌دهد:
  1. دوره اول دوران تناسب خانه با طبیعت و جغرافیاست.
  2. دوران دوم علاوه بر تناسب با جغرافیا، تناسب خانه با فرهنگ نیز بدان اضافه شده و وجوه زیبایی‌شناسانه و دینی به آن منضم می‌شود.
  3. دوران سوم که دوران صنعتی و مدرن اما خانه به کالا تبدیل شده است.
  4. .در دوران چهارم که به دلیل غلبه شبکه‌های اجتماعی و جهانی‌شدن مسامحتاً با قید پست‌مدرن نام‌گذاری می‌شود؛ قید مکان‌مندِ خانه کمرنگ و تبدیل به «فضا» می‌شود.دومین نشست«صورت‌بندی و مفهوم‌شناسی خانه در نسبت با خانواده»
 • اکنون با توجه به دگردیسی صورت گرفته در معنای خانه، ناظر به توصیه‌های بیانیه گام دوم و افق‌های مدنظر آن به‌عنوان سندی بالادستی، چطور می‌توان به مفاد این توصیه‌ها مانند برجسته کردن ارزش‌های معنوی و فضیلت‌های اخلاقی دست یافت و سبک زندگی صحیح مبتنی بر مبانی اعتقادی اسلام را برای اهل خانه محقق کرد؟
  1. نقش بانوی خانه: بانوی خانه‌دار در حقیقت با تحفظ بر دارایی و تجربیات مادر و مادربزرگان خویش، دانش و مهارت خانه‌داری را در نقش‌های همسری و مادری و در چارچوب خانه و مدیریت بهره‌ور خویش پیاده می‌سازد.

 

 

نظر کاربران