دوم و سوم خرداد: همایش تاریخ علوم طبیعی در تمدن ایران و اسلام برگزار می شود پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه همایش تاریخ علوم طبیعی در تمدن ایران و اسلام را برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و گروه علم، فلسفه و تاریخ مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه همایش تاریخ علوم طبیعی در تمدن ایران و اسلام را برگزار می کند. این همایش با دبیری مهرناز کاتوزیان پژوهشگر مرکز تحقیقات علمی فرانسه دانشگاه پاریس ۷ در دو روز، دوم و سوم خرداد برگزار می شود.

این نشست روز سه شنبه دوم خرداد از ساعت ۱۴ الی ۱۹ و چهارشنبه سوم خرداد ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۰ در محل پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران واقع در خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه بهنام، کاشی ۲۳ برگزار می شود. شرکت در همایش برای تمام علاقه مندان آزاد است.

نظر کاربران