بیستمین نشست تخصصی فقه دولت سازی اسلامی (فدا) برگزار شد

بیستمین جلسه فقه دولت سازی اسلامی (فدا) برگزارشد. در این جلسه که از سلسله نشست های تخصصی فقه دولت سازی اسلامی (فدا) می باشد، جناب حجت الاسلام آقای دکتر محمد هادی مفتح به عنوان استاد این جلسه  ذیل عنوان “شیوه های تولید قدرت در دولت اسلامی” به طرح مباحث خود پرداختند.این جلسه در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ در محل برگزاری جلسات پردیس حکمت برگزار شد.

 

نظر کاربران