۴ خرداد ۱۳۹۶ / ساعت: ۱۵:۴۰

سی امین شماره «جاویدان خرد» منتشر شد شماره سی ام دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «جاویدان خرد» در زمستان ۱۳۹۵ منتشر شد و مقالات آن در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

در این دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مقاله های زیر آمده است:

ملاصدرای شیرازی و ملاهادی سبزواری و نقد نظریات حکما در مسئله وجود ذهنی نوشته ذبیح الله واحدی

هفت خدا از خلقت در ساحت عقل و نقل نوشته مرتضی پویان

دفاع حکیم سبزواری از سهروردی در کیفیت ابصار نوشته محمدهادی توکلی و حسینعلی شیدانشید

نسبت امر «ممکن» با «زمان» و «قوه» در فلسفۀ فارابی نوشته فاطمه شهیدی

منطق ابهری در تلخیص الحقائق نوشته مهدی عظیمی

تبیینی نو از «اصالت وجود و ماهیت» از منظر استاد خسروپناه نوشته محمد قمی

نسبت مفاهیم اعتباری حقیقی و واقع خارجی وذهنی دروحدت وکثرت نوشته سیدمجید میردامادی

حکمت عدد هشت در هنر و معماری اسلامی نوشته وحیده وثوق زاده؛ محبوبه حسنی پناه؛ بابک عالیخانی

سهروردی به مثابه هنر- دانشمند سینوی نوشته نادیا مفتونی

نظر کاربران

درج نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود

سیستم تشخیص ربات از انسان برای این فرم فعال است.