کتاب «فقه و عقل» به چاپ هفتم رسید

کتاب «فقه و عقل» اثر آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به چاپ هفتم خود رسید.

به نظر می‌رسد عقل با توجه به کاربرد بسیارش در علوم مختلف، باید موضوع علمی مستقل قرار گیرد و درباره‌اش کتاب‌های گوناگون نوشته شود. فیلسوف شهیر اسلام صدرالمتهالین شیرازی پس از اشاره به معانی مختلف عقل در علوم گوناگون می‌گوید:

«این معانی با تباین و مراتبی که دارند، در این که عقل جسم یا صفت جسم و یا جسمانی نیست، شریکند و به جهت همین اشتراک صحیح است که واژه عقل موضوع علمی مستق قرار گیرد و برای آن کتابی جداگانه که از خصوصیات و اقسام گوناگون عقل بحث کند، نگاشته شود»

«این معانی با تباین و مراتبی که دارند، در این که عقل جسم یا صفت جسم و یا جسمانی نیست، شریکند و به جهت همین اشتراک صحیح است که واژه عقل موضوع علمی مستق قرار گیرد و برای آن کتابی جداگانه که از خصوصیات و اقسام گوناگون عقل بحث کند، نگاشته شود»

از آنجا که هدف اصلی این رساله کارکردهای عقل در استنباط احکام است، ناگزیر مباحث مرتبط با خود عقل به اختصار بیان می‌شود.

چاپ هفتم کتاب «فقه و عقل» از چهار بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول: کلیات عقل

بخش دوم: کاربرد استقلالی عقل در استنباط احکام

بخش سوم: کاربرد غیراستقلالی عقل

بخش چهارم: آسیب‌شناسی و پاسخ به شبهه‌ها و پرسش‌ها

چاپ هفتم کتاب «فقه و عقل» اثر آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، با قیمت جلد اول ۱۸،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.

نظر کاربران