بخش اطلاع‌رسانی معاونت با توسعه و به‌هنگام‌سازی شبکه اطلاع‌رسانی، عهده‌دار تهیّه، تنظیم و انتشار اخبار، گزارشات موردی و کارشناسی از فعالیّت‌های داخل مؤسسه یا خارج از آن در قالب سایت و کانال اختصاصی است. پیگیری‌های لازم جهت دعوت از علما، اساتید حوزه و دانشگاه، جهت تبادل همکاری آموزشی-پژوهشی با مؤسسه فتوح اندیشه، از دیگر وظایف این بخش است.

بخش نشر معاونت  نیز در جهت زمینه‌سازی و انتشار یافته‌ها و نتایج حاصل از طرح‌ها و پروژه‌های مؤسسه که حول موضوعات تخصصی مصوّب شده‌اند، ایفای نقش نموده و خروجی محتوای تولیدشده را در قالب متن کتاب یا مقاله با درجه علمی‌ـ پژوهشی منتشر می‌سازد. برآیند فعالیّت این بخش در تعامل و همکاری با بخش اطلاع‌رسانی، زمینه لازم برای بازتاب تلاش‌های علمی مجموعه را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر عاملی در جهت همگرایی و هم‌افزایی نهادهای پاسخ‌گو به مسائل نوین و نیازهای جدید دولت اسلامی از پایگاه فقه اسلامی است که منتهی به گفتمان‌سازی علمی در عرصه‌ فقه‌‌های تخصصی می‌شود.

مسئولیّت این دو بخش هم‌اکنون با جناب دکتر مهدی امینی است.