مؤسسه فتوح اندیشه، مؤسسه‌ای نخبگانی،‌ پژوهشی­ـ­آموزشی و راهبردی است که دولت‌سازی اسلامی را با رویکردی میان‌رشته‌ای از پایگاه فقه و در چشم­انداز تمدنی انقلاب اسلامی دنبال می­کند. ضرورت توجه به عرصه بین‌المللی در مسیر تمدن‌سازی اسلامی و حضور فعال در عرصه‌ بین‌الملل به‌عنوان یکی از رسالت‌های دولت اسلامی؛ مؤسسه فتوح اندیشه را بر آن داشته است تا در کنار سایر فعالیت‌های علمی‌ـ‌ نخبگانی خود با ایجاد معاونت بین‌الملل و راهبردی، دیدگاه‌ها و فعالیت‌های خود را در دو سطح ملی و بین‌المللی سامان بخشیده و آن را با چشم انداز تمدن نوین اسلامی در جهان اسلام و تربیت نیروی انسانی در تراز انقلاب اسلامی کارآمد و اثرگذار سازد. بنابراین رصد، ارتباط و طراحی پروژه‌ها در حوزه ملی و بین‌الملل از پر اهیمت‌ترین وظایف این معاونت است.

چشم انداز و سیاست‌گذاری معاونت بین‌الملل و راهبردی