رزومه اعضای معاونت خواهران

۱٫فهیمه حیدری

 • دکتری فلسفه علم، دانشگاه علوم و تحقیقات.
 • کارشناس ارشد فلسفه دین، دانشگاه مفید.
 • مدرس دانشگاه.
 • سوابق و طرح‌های پژوهشی:
 • طرح پژوهشی تببین نقش عاطفی زن.
 • مسئول میز تبیین اندیشه آیت‌الله جوادی آملی و سیدمنیر الدین حسینی هاشمی با محوریت مسائل زنان در مؤسسه فتوح اندیشه.
 • طرح پژوهشی ساختارهای علمی و زنان در تمدن اسلامی.

 

۲٫ زهرا عسگری

 • کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه اصفهان.
 • سوابق و طرح‌های پژوهشی:
 • مقاله سهم عقل و عاطفه در ساخت دولت اسلامی با تأکید بر مسائل زنان.
 • مقاله احساسات در قرآن کریم و عهد قدیم؛ با تأکید بر متغیر جنسیت.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل روایت کار احساسی زنان در سال اول ازدواج.
 • مسئول میز تبیین اندیشه‌های علامه فضل‌الله و امام خمینی (ره) با محوریت مسائل زنان در مؤسسه فتوح اندیشه.
 • انتشار کتاب «من یک مدیر هستم»، تبیینی نو از مسئله حجاب، نشر میراث اهل قلم.
 • انتشار کتاب دخترانه‌های درگوشی، مهارت افزایی دختران دانشجو، نشر قبسات.
 • کتاب به رسم بزرگان؛ مهارت‌های انتخاب همسر و مدیریت ازدواج، در دست چاپ.
 • کتاب روادید بهشت؛ مهارت‌های تعامل با والدین بعد از ازدواج، در دست چاپ.
 • همکاری و نویسندگی برای برخی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری.

 

۳٫ صفورا امین‌جواهری

 • کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
 • سوابق و طرح‌های پژوهشی در حوزه زنان:
 • طرح پژوهشی نقش زن در تربیت تمدنی.
 • طرح پژوهشی چارچوب نظری تمدن از منظر شهید صدر با تأکید بر نقش زنان.
 • نقش خانواده در تمدن نوین اسلامی.
 • علوم انسانی اسلامی از منظر شهید صدر.
 • گفتمان اسلامی اشتغال زنان.
 • مسئول میز تبیین اندیشه رهبر معظم انقلاب و شهید مطهری با محوریت مسائل زنان در مؤسسه فتوح اندیشه.
 • مسئول میز نقد کتاب فقه و عرف آیت‌الله علی‌دوست با رویکرد مطالعات زنان.
 • برگزاری نشست تلویزیونی الگوی مناسبات اجتماعی زن تراز انقلاب اسلامی.

 

۴٫ مریم نصر

 • کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان.
 • سوابق و طرح‌های پژوهشی در حوزه زنان:
 • طرح پژوهشی تربیت اجتماعی زنان.
 • مقاله بازنمایی تصویر زنان در رمان‌های پرفروش ایرانی.
 • مقاله نقد و بررسی فقه تربیتی.
 • مقاله تعلیم و تربیت زنان در عصر مشروطه و اثرگذاری آن بر جایگاه علمی زنان در عصر حاضر.
 • مسئول میز تبیین اندیشه‌های شهید مطهری و آیت‌الله مصباح با محوریت مسائل زنان در مؤسسه فتوح اندیشه.
 • انتشار کتاب دخترانه‌های درگوشی، مهارت افزایی دختران دانشجو، نشر قبسات.
 • انتشار کتاب به وقت نوترون؛ زندگی شهید رضایی‌نژاد، نشر حدیث راه عشق.
 • کتاب به رسم بزرگان؛ مهارت‌های انتخاب همسر و مدیریت ازدواج، در دست چاپ.
 • کتاب روادید بهشت؛ مهارت‌های تعامل با والدین بعد از ازدواج، در دست چاپ.
 • همکاری و نویسندگی برای برخی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری.

 

۴٫ زهرا حیدری

 • کارشناسی ارشد آینده‌پژوهی.
 • مدرس دانشگاه.
 • سوابق و طرح‌های پژوهشی:
 • بررسی تصاویر آینده در ذهن زنان از دولت مطلوب.
 • مسئول میز تبیین اندیشه علامه طباطبایی با محوریت مسائل زنان در مؤسسه فتوح اندیشه.
 • عضو کارگروه شورای عالی زنان استان اصفهان.

 

۵٫ زهرا مجیدی‌فر

 • کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی
 • سوابق پژوهشی:
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد، با عنوان «آسیب شناسی هویت اجتماعی در ایران با اتخاذ رویکرد تمدنی»، با راهنمایی استاد علی ربانی خوراسگانی و مشاوره استاد مجتبی عبدخدایی از دانشگاه علامه طباطبایی. (۱۳۹۴)
 • پایان‌نامه کارشناسی، با‌‌عنوان‌‌ «تحلیل و بررسی چگونگی فرآیند جذب و نگه‌داری نیروی انسانی در مجموعه‌های داوطلبانه» با راهنمایی استاد علی‌کاظمی. (۱۳۸۸)
 • ارائه موضوع «هویت و تمدن» و پرسش و پاسخ در همایش «تمدن‌سازی نوین اسلامی با تکیه بر پیشینه عصر صفوی»، دانشگاه اصفهان، (بهمن ۱۳۹۴).
 • ارائه طر‌ح‌نامه پژوهشی «بررسی دلالت‌های معرفتی زیست زنانه» در اولین همایش ایده‌پژوهی مطالعات جنسیت و خانواده در مرکز مطالعات و تحقیقات زن و خانواده و کسب رتبه علمی (۱۳۹۶).
 • مقاله «امکان تأثیر جنسیت بر معرفت» (۱۳۹۸) در دست چاپ.
 • مقاله «زنان متولد پس از انقلاب اسلامی و دولت آینده در ایران، مطالعه کیفی در تصاویر آینده (مورد مطالعه: زنان فعال دانشگاهی)، (۱۳۹۸) در دست چاپ.
 • کتاب « زن در نگاه اندیشمندان شیعی: مطالعه‌ای اجمالی بر آراء اندیشمندان شیعی در خصوص زنان و تحلیل آن‌ها با نظر به اقتضائات حال حاضر»، در دست چاپ.