دکتر مهدی امینی

مشخصات تحصیلی

 • تحصیلات حوزوی
 • سطح ۲ حوزه علمیه قم با معدل ۱۸/۷۱٫
 • کارشناسی ارشد تبلیغ معارف اسلامی؛ گرایش هنر و رسانه با معدل ۱۷/۹۰ البته صرفا واحدها به اتمام رسیده و به دلایلی به دنبال نگاشتن پایان نامه نرفتم.
 • حدود ۲ سال تحصیلات درس خارج.
 • تحصیلات دانشگاهی
 • کارشناسی ارشد فلسفه هنر: شهریور ۱۳۹۲؛ رتبه اول دوره با معدل ۱۹/۲۸٫
 • دکتری حکمت هنرهای دینی: خرداد ۱۳۹۷؛ رتبه اول دوره با معدل ۱۸/۴۲ و دفاع از رساله دکتری با درجه‌ی عالی: ۱۹/۵۰٫

 

مسؤولیت‌های علمی ـ اجرایی

 • عضو گروه علمی رشته کارشناسی ارشد “حکمت هنر اسلامی” دانشگاه ادیان و مذاهب و مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی. در سال ۹۵ و ۹۶٫
 • دبیر علمی و پژوهشگر گروه پژوهشی “فقه هنر” مؤسسه فتوح اندیشه قم از سال ۹۵ تا کنون.
 • دبیر گروه سطح ۳ تبلیغ و رسانه حوزه در سال ۱۳۹۰ـ۱۳۹۱٫
 • معاونت طرح‌های راهبردی و اطلاع‌رسانی مؤسسه فتوح اندیشه از سال ۹۸٫
 • عضو گروه علمی فلسفه هنر مجمع عالی حکمت حوزه علمیه قم از سال ۱۳۹۵ تا کنون.
 • مدیر پروژه مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه قم؛ مصاحبه علمی از برترین اساتید موجود در حکمت هنر و زیبایی در ایران (اساتیدی همچون دکتر دینانی، دکتر بینایی مطلق، دکتر حشمت، دکتر صافیان و دکتر کلباسی مصاحبه شده است).
 • ارزیاب و عضو کمیته اجتماعی و فرهنگی جامعه اندیشکده‌های کشور  از سال ۹۹٫
 • عضو هیأت‌تحریریه مجله مطالعات هنر و رسانه

 

افتخارات

 • برگزیده همایش کتاب سال حوزه علمیه قم ۱۳۹۸؛ حائز رتبه شایسته تقدیر در گروه فلسفه.
 • برگزیده سومین جشنواره علامه حلی استان قم ۱۳۹۵، در مقالات سطح ۴ در گروه فلسفه.
 • برگزیده به عنوان «دانش‌آموختگان برتر» بنیاد ملی نخبگان ۱۳۹۸٫
 • تایید شده برای دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ۱۳۹۴٫
 • نخبه سرباز ۹۸(نخبگان نیروهای مسلح).

 

فعالیت‌های دانشگاهی

الف) تدریس‌ در دانشگاه‌ها (در مقطع کارشناسی ارشد)
 • ۴واحد درس «وجوه عرفانی هنرهای اسلامی» دانشکده هنر دانشگاه سوره تهران در سال ۹۹٫
 • ۴ واحد درس «هنراسلامی از منظر حکمت اسلامی» در همان دانشگاه فوق؛ سال ۹۹٫
 • ۲ واحد «حکمت هنراسلامی» رشته گرافیک در همان دانشگاه فوق.
 • ۴ واحد  «روش تدوین پایان‌نامه» مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی ۱۳۹۷٫
 • ۲ واحد «فلسفه اسلامی» در مؤسسه فوق ۱۳۹۵٫
 • ۲ واحد درس «بررسی تطبیقی مبانی حکمی هنر» در موسسه فوق ۱۳۹۵٫
 • ۶ واحد درس «هنر و زیبایی در حکمت متعالیه» در مؤسسه ۱۳۹۵ـ۹۶٫
 • ۸ واحد درس «هنر و زیبایی در فلسفه اسلامی» در مؤسسه فوق و دانشگاه ادیان و مذاهب۹۵ـ۹۶٫
 • ۴ واحد درس «روش تحقیق» در دانشگاه ادیان و مذاهب۱۳۹۳٫
 • ۲ واحد درس «انقلاب اسلامی»رشته کارشناسی در ضیافت اندیشه نهاد رهبری در دانشگاه هرمزگان۱۳۹۱٫

 

ب) فعالیت در پایان‌نامه‌ها

استاد راهنما

 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد(حضوری) «نقش‌آفرینی زنان دوره صفوی در عرصه هنرهای تجسمی» در مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم.
 • مقاله سمینار کارشناسی ارشد(غیرحضوری) «معانی حکمی فضاهای معماری شهرسازی به کار رفته در رساله مونس العشاق(رساله فی الحقیقه العشقِ سهروردی)» در مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم.
استاد مشاور
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی مبانی حکمی رنگ و نور در پنجره های ارسی از دیدگاه شهاب الدین سهروردی: نمونه موردی مسجد نصیرالملک شیراز» در مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم.
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد «طراحی بایسته‌های خانه ایرانی با رویکرد آرامش» در مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم.
استاد داور
 • پایان نامه ارشد «رابطه حرکت جوهری نفس با خلق اثر هنری» در موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی.
 • پایان نامه ارشد «زیبایی و هنر در اندیشه ابوحامد محمد غزالی» در موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی.
 • داور مقاله سمینار ارشد(غیرحضوری) «بررسی تطبیقی تفسیر سنتگرایان و مورخان هنر از نگارگری با تکیه بر نگاره یوسف و زلیخای استاد بهزاد»
 • داور مقاله سمیناری ارشد(غیرحضوری) «بررسی ارزش زیباشناختی و ارزش اخلاقی از منظر علامه طباطبایی»
 • داور مقاله سمیناری ارشد(غیرحضوری) «بررسی تطبیقی طبیعت گرایی نقوش حیوانی کتاب منافع الحیوان و کتاب گلچین اسکندر سلطان»
ج) تدریس‌ دوره‌های آزاد در آموزشگاه­ یا دانشگاه­
 • تدریس پنج دوره آموزش آزاد «فلسفه هنر» در ضمن ده جلسه. مدرسه اسلامی هنر.
 • آموزش سه دوره «مقاله نویسی علمی» در ضمن ده جلسه. دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی و همچنین مدرسه اسلامی هنر.
 • آموزش «مقاله نویسی علمی» در ضمن پنج جلسه در مؤسسه شهید رجایی تهران.
 • «روش پژوهش در هنر» در ضمن ده جلسه. پژوهشگران هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه در حوزه علمیه مشهد.
 • نقد فیلم و تحلیل محتوایی سینمایی در دانشگاه­های خوارزمی کرج، بین­المللی امام خمینی مشهد و نهاد مرکزی تهران.
 • فعالیّت فرهنگی ـ تبلیغی در نهاد مرکزی مقام معظم رهبری در تهران، دانشگاه­های خوارزمی کرج، بین‌المللی امام خمینی، علوم پزشکی و دانشگاه دولتی بندرعباس و غیره.

 

 همکاری به عنوان ارزیابِ مجلّات علمی ـ پژوهشی.

الف) ارزیاب مجله مطالعات هنر و رسانه.

 • ارزیابی مقالات متعدد در عرصه بینارشته‌ای هنر، فقه هنر، زیبای‌شناسی و فلسفه هنر.

ب) ارزیاب مجله فقه و اجتهاد

 • ارزیابی مقالات فقه و هنر

فعالیت‌های همایشی

الف) ارائه سخنرانی در مجامع علمی
الف) سه سخنرانی درگروه علمی “فلسفه هنر و ارتباطات” مجمع‌عالی حکمت حوزه‌علمیه قم
 • نقش تخیّل‌بازآفرین و خلّاق در ادراک و آفرینش آثارهنری با تأکید بر آراء معرفت‌شناختی علامه‌طباطبایی. منتشر شده در کتاب یادنامه علامه طباطبایی (ره) دفتر چهارم. انتشارات مجمع عالی حکمت اسلامی، ۱۳۹۷٫
 • بازخوانی مبانی حکمی رمز و نماد از دیدگاه صدرالمتألهین.
 • تحلیل مفهوم زیبایی با نگاهی بر اظهارات قرآنی و آراء فلسفی غلامه طباطبایی.منتشر شده در کتاب یادنامه علامه طباطبایی (ره) دفتر پنجم، انتشارات مجمع عالی حکمت اسلامی، ۱۳۹۸٫

ب) سه سخنرانی در پژوهشکده هنر و رسانه وابسته به حوزه علمیه در مشهد

 • بازخوانی گفتمان­های غالب هنری در ایران معاصر(دو جلسه)
 • روش پژوهش در مسائل نظری هنر (پنج جلسه)
 • تأمّلی بر معنایابی هنردینی در حکمت متعالیه.
 • مهمترین الزامات مقاله‌نویسی پژوهشی در هنر( دو جلسه)

 

ب) ارایه مقاله و سخنرانی در همایش‌
 • ارائه مقاله در همایش ملی قرآن و هنر عنوان مقاله «تحلیل و بررسی برخی از مسائل زیبایی شناسی از دیدگاه علامه طباطبایی»
 • ارائه مقاله به همایش فلسفه و هنر بنیاد صدرا

 

کرسی‌ها، نشست‌ها یا میزگردهای علمی

الف) کرسی نظریه‌پردازی
 • دبیر علمی کرسی آزاداندیشی «روابط فقه و هنر» برگزار شده در مؤسسه فتوح اندیشه قم؛ ۱۳۹۷٫
 • دبیر علمی کرسی ارائه نظر «نقد روش‌موضوع‌شناسی سنّتی مصادیق هنر» در مؤسسه فتوح اندیشه؛ ۱۳۹۹٫
 • ارائه‌کننده میزگرد ارائه نظر «معناشناسی فقهی هنر با تأکید بر روش رایج معناشناسی فقها» در دست اقدام در سال ۱۳۹۹٫
ب) میزگردهای ترویجی در دانشگاه
 1. دبیر علمی چند نشست‌های علمی فقه هنر در مؤسسه فتوح اندیشه با همکاری دانشگاه امام حسین که دردست انتشار در کتاب سلسله نشست‌های فقه هنر است

۲٫ نقد و بررسی مسائل سینمایی و نقد محتوایی برخی فیلم ها در دانشگاه های بندرعباس، خوارزمی کرج، نهاد مرکزی تهران  و غیره.

 

کتاب‌های در دست چاپ

 • «ادراک حسی زیبایی مبتنی بر آراء ملاصدرا» در دست ارزیابی تفصیلی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • از پژوهشگران و نویسندگان کتاب «مناسبات فقه و هنر در جمهوری اسلامی ایران» که محصول پروژه پژوهشی ۱۸ ماهه در مؤسسه فتوح بوده و در دست آماده سازی برای چاپ در این مؤسسه است.
 • پروژه مبانی معرفتی هنر انقلاب اسلامی که در سال ۱۳۹۹ به پایان رسیده و در قالب کتاب عرضه خواهد شد.

 

مقالات چاپ شده

مقالات مندرج در فصل‌نامه‌های علمی ـ پژوهشی
 • مقاله؛ «تبیین زیبایی به عنوان معقول ثانی فلسفی از دیدگاه علامه طباطبایی»، چاپ شده در شماره ۵۸ مجله علمی ـ پژوهشی ذهن.
 • مقاله «ادراک حسی زیبایی از دیدگاه ملاصدرا و تبیین آن به عنوان معقول ثانی فلسفی» چاپ شده در شماره ۱۵ مجله علمی ـ پژوهشی کیمیای هنر. مقاله مذکور در سومین جشنواره علامه حلی استان قم ۱۳۹۵، برگزیده شده است
 • مقاله «حضور حقیقت در هنر از دیدگاه حکمت صدرایی» منتشر شده در مجله علمی ـ پژوهشی معرفت فلسفی، بهار ۱۳۹۵ شماره ۵۱٫
 • مقاله «بررسی مبانی حکمی رمز و نماد در اندیشه ملاصدرا » منتشر شده در شماره ۱۸، دوره ۵ و ۱۳۹۵ در مجله علمی ـ پژوهشی کیمیای هنر.
 • مقاله «تبیین لذت زیبایی شناختی و تمایز آن با لذت زیستی از دیگاه توماس آکویناس»، چاپ شده در شماره ۶۷ پیاپی در مجله علمی ـ پژوهشی «پژوهش های فلسفی و کلامی».
 • «تحلیل مفهومی زیبایی، ناظر بر حقیقت هستی شناختی آن: مبتنی بر آراء ملاصدرا»، شماره ۲۳، مجله کیمیای هنر.
 • مقاله «تعریف عام و خاص زیبایی ناظر بر حقیقت هستی شناختی آن: مبتنی بر آراء ملاصدرا» منتشر شده در مجله معرفت فلسفی، پاییز ۹۹، شماره ۶۹٫
 • مقاله «الگوی نقش‌آفرینی فقه موجود در قوانین هنری» پذیرفته شده در مجله پژوهشی فقه دولت‌سازی اسلامی.
 • مقاله «ضرورت کاربرد عقل در موضوع‌شناسی رایج فقهاء ناظر بر هنر» پذیرفته شده در مجله پژوهشی فقه دولت‌سازی اسلامی. نویسنده دوم.
 • مقاله « تسری روش معناشناسی رایج فقهاء در شناخت معنای هنر» در حال ارزیابی در مجله پژوهشی فقه دولت‌سازی اسلامی. نویسنده دوم.
 مقالات مندرج در فصل‌نامه‌های علمی ـ ترویجی
 • «جایگاه خیال و نقش آن در ادراک و آفرینش آثار هنری از دیدگاه علامه طباطبایی»، چاپ شده در شماره ۲۹ مجله علمی ـ ترویجی معارف عقلی.
 • سخنرانی منتشر شده با عنوان «نقش تخیّل‌بازآفرین و خلّاق در ادراک و آفرینش آثارهنری با تأکید بر آراء معرفت‌شناختی علامه‌طباطبایی» در کتاب «یادنامه علامه طباطبایی؛ دفتر چهاردهم»، تهیه و تنظیم مجمع عالی حکمت، قم:حکمت اسلامی، ۱۳۹۸٫
مقالات مندرج در ماه‌نامه‌های تخصصی
 • مقاله؛ «هنر در عصر ظهور اسلام» چاپ شده در مجله زیباشناخت شماره ۲۵، سال ۹۱٫
 • مقاله؛ «زیبایی و ذوق از دیدگاه علامه طباطبایی» چاپ شده در فصلنامه علمی ـ تخصصی آفرینه، شماره تابستان ۹۲
 • مقاله؛ «بررسی لذت زیبایی شناسانه از دیدگاه ابن سینادرمواجهه با آثار هنری»چاپ شده در فصلنامه علمی ـ تخصصی آفرینه، شماره پاییزه ۹۲
 • مقاله «هنر و هنرمند قرآنی از دیدگاه علامه طباطبایی» مجله خردنامه همشهری شماره ۱۲۲، بهار ۱۳۹۳ و با رویکردی دیگر مقاله؛ «شعر و شاعر قرآنی از دریچه ی المیزان» منتشر شده در سایتِ برهان
 • مقاله « بازتاب ولایت فقیه در شبکه های ماهواره ای»، منتشر شده در شماره ۱۵۲ خردنامه همشهری .
 • مقاله «همگرایی رسانه ملی با نهادهای همسو در ترویج فرهنگ نماز» در شماره ۴ نشریه فرهنگی ـ ترویجی قنوت.

 

ایمیل: Mahdi.amin63@gmail.com