حجت الاسلام حسنلو

مشخصات تحصیلی

  • تحصیلات حوزوی: سطح ۴
  • تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی… (۱۳۸۷) و کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی (سال ۱۳۹۳) و دکتری فلسفه حقوق… (۱۳۹۴ ).
  • عنوان پایان‌نامه دفاع شده

الف) کارشناسی ارشد:

  • تبیین تکامل برزخی و مبانی فلسفی آن از دیدگاه علامه حسن زاده آملی قبولی با رتبه عالی و معدل ۰۳/۱۹

 

فعالیت‌های علمی

الف) تدریس‌ در دانشگاه‌ها 

  • تدریس ۳ ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ( دروس معارف اسلامی)

 

کتاب‌ها

الف) گزیده کتاب‌های چاپ شده 
  • کتاب «کتاب تکامل برزخی» انتشار در سال انتشار ۱۳۹۴ توسط انتشارات دانش‌یاران ایران – تهران

 

گزیده مقالات در دست چاپ داخل کشور

  •  « حق تکوینی و مبانی فلسفی آن در حکمت متعالیه »