حجت‌الاسلام محمدتقی کریمی

مشخصات تحصیلی

 • تحصیلات حوزوی: سطح ۴
 • تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی علوم سیاسی (سال ۱۳۸۵) و کارشناسی ارشد علوم سیاسی (سال ۱۳۹۰) و دکتری فلسفه سیاسی (در مرحله دفاع).
 • عنوان پایان‌نامه دفاع شده:

الف) کارشناسی ارشد:

 • شاخص عدالت در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت.

ب) دکترا:

 • الزامات عدالت در مردم‌سالاری اسلامی.

مسؤولیت‌های علمی ـ اجرایی

 • دبیر اجرایی گروه علوم سیاسی مؤسسه علوم انسانی جامعه المصطفی (ص) العالمیه
 • دبیر کارگروه فقه سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

فعالیت‌های علمی

الف) تدریس‌ در حوزه

 • سطح یک حوزه

 

ب) تدریس‌ در دانشگاه‌ها 
 • تدریس دروس مبانی اندیشه سیاسی اسلام، (طرح ولایت) سال ۱۳۸۸؛
 • تدریس در دوره های متعدد طرح ولایت استانی در سال‌ ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰؛
 • تدریس دروس تخصصی علوم سیاسی از جمله فقه سیاسی و سیاست مقایسه‌ای و …

 

فعالیت‌های همایشی

 

الف) ارایه مقاله در همایش‌ها 
 • مقاله «شاخص عدالت‌محوری در الگوی پیشرفت سیاسی»، «همایش شاخص‌های الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی»

 

کتاب‌ها

الف) گزیده کتاب‌های چاپ شده 
 • «شاخص عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» ،‌ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 • «درسنامه فقه سیاست داخلی» ، برای: کارگروه فقه سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

 

گزیده مقالات چاپ شده داخل کشور

الف) مقالات مندرج در کتاب‌ها
 • مقاله«برایند جایگزینی مبانی دینی با مبانی نظریه قدرت رادیکال» (چاپ در کتاب «در جستجوی علوم انسانی اسلامی»، به اهتمام عبدالحسین خسروپناه،)

 

ب) مقالات مندرج در ماه‌نامه‌ها
 • «مقایسه تطبیقی تصوف اسلامی و رهبانیت مسیحی» در ماه‌نامه پگاه حوزه