حجت‌الاسلام علی‌رضا صانعی

مشخصات تحصیلی

  • تحصیلات حوزوی: سطح ۴
  • تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی فلسفه (سال ۱۳۹۲) و کارشناسی ارشد فلسفه علم (سال ۱۳۹۶) .
  • عنوان پایان‌نامه دفاع شده:

الف) کارشناسی ارشد:

  • مبانی معرفت‌شناختی علوم طبیعی در فلسفه علم ابن‌سینا

 

مسؤولیت‌های علمی ـ اجرایی

  • محقق پاسخ‌گویی به سؤالات اعتقادی در نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها

 

فعالیت‌های علمی

الف) تدریس‌ در دانشگاه‌ها 

  • تدریس در دانشگاه ملایر.
  • تدریس در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران.

 

گزیده مقالات چاپ شده داخل کشور

الف) مقالات مندرج در فصل‌نامه‌های علمی ـ پژوهشی
  • مقاله «بررسی تطبیقی حمل شایع و اولی در نظر آیت الله مصباح با قضایای تحلیلی و ترکیبی کانت».