آرشیو برچسب: دموکراسی

  • مردم‌سالاری دینی یا دموکراسی لیبرال؟

    17 آوریل 2017 / ساعت 10:06

    رهدار: بنده تحلیلی از نسبت «ولی» و «مردم» ارائه می‌دهم که نشان می‌دهد این تلقی «ولی» نوعی برتری بر دیگران دارد اساساً تلقی نادرستی است. البته اعتراف می‌کنم فرمایشات آقای دکتر در حوزه‌ی پارادایم معرفتی، دقیق است. مشکل اینجاست که شما نمی‌توانید پشت عینک مفاهیم غرب بنشینید و عمیق‌ترین مفاهیم شرع را توضیح دهید. مفاهیم شرع را باید شرعی توضیح داد.