آرشیو برچسب: دکتر الهام شیردل

  • کارگاه تخصصی با موضوع هویت اجتماعی زنان

    7 جولای 2019 / ساعت 20:14

    به گزارش روابط عمومی موسسه‌ فتوح اندیشه، در این کارگاه که با حضور دکتر الهام شیردل برگزار گردید، در ابتدا ایشان به موقعیت زنان اشاره و تاکید کردند که «نکته‌ی حائز اهمیت این است که زن باید در موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیرگذار باشد.»