آرشیو برچسب: فقه دولت‌داری

  • کرسی ترویجی «فقه دولت‌سازی و فقه دولت‌داری» برگزار شد

    10 می 2018 / ساعت 11:39

    به گزارش روابط عمومی مؤسسه فتوح اندیشه، کرسی ترویجی «فقه دولت سازی و دولت داری» توسط پژوهشگاه فقه نظام با همکاری مؤسسه فتوح اندیشه برگزار شد. این کرسی با ارائه حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی، مدیر گروه فقه دولت‌سازی مؤسسه فتوح اندیشه و با حضور ناقدان حجت‌الاسلام مجید رجبی، معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام و حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.
  • کرسی ترویجی: درآمدی بر فقه دولت؛ فقه دولت‌سازی و فقه دولت‌داری

    8 می 2018 / ساعت 16:12

    کرسی ترویجی فقه دولت‌سازی و فقه دولت‌داری توسط پژوهش‌گاه فقه نظام با همکاری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه برگزار می‌شود.