آرشیو برچسب: فقه دولت سازی اسلامی

  • تأملی در بازخوانی قانون اساسی

    ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ساعت ۲۱:۰۵

    نوزدهمین جلسه فقه دولت سازی اسلامی (فدا) برگزارشد. در این جلسه که از سلسله نشست های تخصصی فقه دولت سازی اسلامی (فدا) می باشد، جناب حجت الاسلام آقای دکتر جوان آراسته […]
  • مبانی فقهی اختیارات دولت اسلامی در حریم خصوصی شهروندان

    ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ / ساعت ۱۸:۳۱

    هجدهمین جلسه فقه دولت سازی اسلامی (فدا) برگزارشد. در این جلسه که از سلسله نشست های تخصصی فقه دولت سازی اسلامی (فدا) می باشد، جناب حجت الاسلام آقای دکتر اسکندری […]