• آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه

    ۴ تیر ۱۳۹۶ / ساعت ۱۷:۲۸

    این مقاله صور اختلالات روانی زوجه و توانایی تمکین وی را در زمانی که زوج از اختلالات روانی وی آگاه است، مورد بررسی قرار می‌دهد. زوجه‌ی مبتلا به اختلالات روانی، قدرت تمکین دارد و استحقاق وی بر نفقه، صور مختلفی دارد.
  • آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت

    ۴ تیر ۱۳۹۶ / ساعت ۱۶:۵۵

    نویسندگان: زینب مشهودی, سیدحسن عابدیان کلخوران , سید محمدمهدی احمدی , علیرضا عسگری یکی از چالش هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات […]