آرشیو برچسب: نشست تخصصی

 • فقه تغییر

  ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ / ساعت ۰۹:۰۵

  پنجمین نشست تخصصی در پنل فقه و فناوری همایش بین‌المللی دین،‌ فرهنگ و فناوری در مؤسسه فتوح اندیشه برگزار می‌شود.
 • رویکردهای مختلف فقه و فقیهان به فناوری (از نفی تا طراحی و آینده‌نگاری)

  ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ / ساعت ۱۲:۱۸

  چهارمین نشست تخصصی در پنل فقه و فناوری با موضوع «رویکردهای مختلف فقه و فقیهان به فناوری (از نفی تا طراحی و آینده نگاری)» توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه برگزار می‌شود.
 • رابطه فقه،‌ قدرت و فناوری

  ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ / ساعت ۰۷:۰۵

  سومین نشست تخصصی در پنل فقه و فناوری با موضوع «رابطه فقه،‌ قدرت و فناوری؛ تأثیر نوع قدرت در تعین فناوری» توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه برگزار می‌شود.