شصت و پنجمین شماره فصلنامه اقتصاد اسلامی منتشر شد

در این شماره از فصلنامه که توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده، مقاله های زیر آمده است:

 ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران نوشته امیر خادم علیزاده، مصعب عبداللهی، حسین غفورزاده صص ۵-۳۲

  الگوی بازار قرض الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن نوشته وحید مقدم، محمد جانی پور، علی خلیلی   صص ۳۳-۶۱

 بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار ها نوشته حسین میثمی، سید عباس موسویان ، کامران ندری صص ۶۳-۸۹            

نظام احسن به مثابه یکی از مبانی اقتصاد اسلامی نوشته علی اصغر هادوی نیا صص ۹۱-۱۱۷

الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر تقارن اطلاعات( نوشته زهره صالحی ، محمد رضا حیدری   صص ۱۱۹-۱۴۷

بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی نوشته محمدنقی نظرپور، فرشته ملاکریمی، صص ۱۴۹-۱۷۸

امکان سنجی فقهی طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی در ایران نوشته غلامرضا مصباحی مقدم، علی سعیدی، محمد صفری صص ۱۷۹-۲۰۶

 

نظر کاربران