آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت

نویسندگان: زینب مشهودی, سیدحسن عابدیان کلخوران , سید محمدمهدی احمدی , علیرضا عسگری

یکی از چالش هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه ای – تحلیلی است. یافته های به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می شود.

چکیده عربی:
أحد التحدیات الحقوقیه هو الحبس لامهات یعانین من الاضطرابات العقلیه و ترجع ذلک إلی عدم القانون الدقیق فی هذه القضیه و الامهات هؤلاء یعتبرن مجانین. و الهدف فی المقاله، شرح الاضطرابات النفسانیه أو الجنون عند الامهات مساعده فی تشریع قانون خاص لهن. عالج الدارسون المسأله علی الأسلوب المکتبی و حللوها و تحصل علی أنه لا تنکر حضانه الام المبتلاه بالاضطرابات النفسانیه للطفل، و فی بعض الأحوال و الظروف التی ترتب علی الام اضطرابات النفسانیه أو الجنون قد یمکن علاجها بحضانه طفلها أیضا و إذ کان المرض فی درجته الخطره فحضانه الطفل سبب الأضرار المادیه و لهذا تسلب الحضانه منها.

نظر کاربران