مناسبات فقه و سیاست از صفویه تا کنون

قسمتی از درس گفتار دکتر احمد رهدار برگزار شده در مؤسسه فرهنگی هنری روزگار نو در پاییز ۱۳۹۲

 

نظر کاربران