همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ

برگزار کننده: گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مکان برگزاری: کرمان – دانشگاه شهید باهنر کرمان – تالار وحدت
تاریخ برگزاری: ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۲ بهمن ۹۶
اعلام نتایج داوری اصل مقالات: ۲۷ بهمن ۹۶

فرهنگ و مفاهیم فرهنگی در نظام فکری رهبری
تعریف و مبانی فرهنگ
ضرورت و اهمیت فرهنگ
مؤلفه ها و مهندسی فرهنگی
فرهنگ موجود و فرهنگ آرمانی در نظام فکری رهبری
انقلاب اسلامی و فرهنگ
فرهنگ ملی
راه های تحقق فرهنگ آرمانی
فعالیت های فرهنگی در نظام فکری رهبری
وظایف دستگاه های فرهنگی
ماهیت کار فرهنگی
قالب های کار فرهنگی
اقشار فرهنگی در نظام فکری رهبری
حوزویان و دانشگاهیان
معلمان و فرهنگیان
هنرمندان و ورزشکاران
هنجارها و ناهنجاری های فرهنگی در نظام فکری رهبری
ارزش های فرهنگی
آسیب های فرهنگی
نوگرایی های فرهنگی
تکامل و اضمحلال فرهنگی در نظام فکری رهبری
پیشرفت فرهنگی
انحطاط فرهنگی
تهاجم فرهنگی

نظر کاربران