اولین دوفصلنامه علمی تخصصی تمدن نوین اسلامی منتشر شد دوفصلنامه علمی تخصصی تمدن نوین اسلامی به سردبیری حسن ملکی توسط پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) منتشر شده است.

 در این شماره از این فصلنامه علمی – تخصصی مقاله های زیر آمده است:

واکاوی مفهوم تمدن نوین اسلامی با رویکرد معناشناختی نوشته محمدرضا ابراهیم نژاد، محمد پورعباس

اقتباس انحلالی: شیوه بهره مندی از دستاوردهای تمدن غرب بر پایه اندیشه فرهنگستان علوم نوشته حسین مهدی زاده بیاتانی

کارآمدی سیره معصومان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی  نوشته روح الله توحیدی نیا

مبانی انسان شناختی قرآن کریم در تمدن سازی تربیت محور با تکیه بر تفسیر المیزان نوشته حکیمه حسینی

ویژگی های تمدن آخر الزمان از منظر قرآن کریم نوشته مهدی خوشدونی

تمدن نوین اسلامی در بستر اصلاح فرهنگی (نقد و بررسی اندیشه های تمدنی مالک بن نبی) نوشته حمید فاضل قانع

نظر کاربران