دوره آموزشی فقه زنان و خانواده در دولت اسلامی دوره تکمیلی آموزش فقه زنان و خانواده در دولت اسلامی به همت معاونت آموزش موسسه فتوح اندیشه ویژه حلقه علمی ـ پژوهشی زنان و خانواده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فتوح اندیشه، حجت‌الاسلام علی جلینی هدف از برگزاری این دوره را ارتقاء معرفت و دانش‌های پشتیبان اعضاء حلقه پژوهشی مطالعات زنان عنوان کرد.
معاونت آموزش موسسه فتوح اندیشه افزود: این دوره با حضور اساتید مطرحی چون حجت‌الاسلام دکتر کشوری، حجت‌الاسلام دکتر زیبایی نژاد و حجت‌الاسلام دکترکدخدایی طی دو روز در شهر مقدس قم برگزار گردید.

جلینی تصریح کرد: موضوعات مطرح در این دوره »نقش زنان در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت«، «تحلیلی بر مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل فقهی زنان و بررسی راهکارها« و «جمع بندی مبانی مطالعات زنان در ایران و جهان» بوده که در تاریخ ۲۱ و ۲۲ مهر ۱۳۹۶ برگزار شد.

لازم به ذکر است که دوره مذکور مرحله تکمیلی آموزش‌های »حلقه مطالعات زنان و خانواده در دولت اسلامی« مستقر در شعبه اصفهان موسسه فتوح اندیشه می‌باشد.

نظر کاربران