درس‌گفتار غرب‌شناسی

درس‌گفتاری زیر با عنوان غرب‌شناسی از حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد رهدار می باشد که در پنج قسمت تقدیم می شود:

۱- کلیات و مقدمات غرب‌شناسی ۱
۲- کلیات و مقدمات غرب‌شناسی ۲
۳- نظم در اسلام و غرب
۴- حقوق بشر در اسلام و غرب ۱
۵- حقوق بشر در اسلام و غرب ۲

 

کلیات و مقدمات غرب‌شناسی ۱

دانلود فایل صوتی

کلیات و مقدمات غرب‌شناسی ۲
دانلود فایل صوتی

 

نظم در اسلام و غرب

دانلود فایل صوتی

 

حقوق بشر در اسلام و غرب ۱

دانلود فایل صوتی

 

حقوق بشر در اسلام و غرب ۲

دانلود فایل صوتی

 

نظر کاربران