جایگاه فقه در نظام فناوری جمهوری اسلامی؛ وضع مطلوب، وضع موجود اولین نشست تخصصی در پنل فقه و فناوری همایش بین‌المللی دین،‌ فرهنگ و فناوری در مؤسسه فتوح اندیشه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فتوح: اولین نشست تخصصی در پنل فقه و فناوری همایش بین‌المللی دین،‌ فرهنگ و فناوری با موضوع «جایگاه فقه در نظام فناوری جمهوری اسلامی؛ وضع مطلوب، وضع موجود» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر عباسی روز یک‌شنبه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۶ در پردیس حکمت فتوح از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.
حجت‌الاسلام علی جلینی مدیر پنل فقه و فناوری در بیان اهمیت موضوع اظهار داشت: توجه به مسأله فناوری و روابط حاکم بر این پدیده اجتماعی و ارتباط آن با فرهنگ و نظامهای اجتماعی مانند اقتصاد، خانواده، حقوق و به طور کلی سبک زندگی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه فقیهان و دانشمندان ساحت فناوری قرار گیرد. در الگوی تمدن اسلامی منبع نظری و الگوهای پیشینی فناوری، مطمئنا از جنس فرهنگ و علوم انسانی غربی نخواهد بود. تعریف ارتباط فناوری با بنیان علوم اسلامی یعنی وحی و تبیین ارتباط منطقی آن با علوم اسلامی از جمله فقه و فلسفه وآینده‌نگری اسلامی باید از مهمترین دغدغه‌های امروز حوزه و دانشگاه قرار گیرد.
دبیر کارگروه فقه فناوری مؤسسه فتوح اندیشه افزود: تجویزی بودن دانش فقه از سویی و جنبه‌های تجویزی فناوری که نقطه اثرگذار فناوری در جوامع مقصد آن است، ارتباط بین فقه و نظام فناوری را مستحکم‌تر خواهد نمود. پنل فقه و فناوری در همایش دین، فرهنگ و فناوری بر آن است تا این ارتباط را به طور خاص مورد بررسی قرار دهد و مدخل‌های این مسأله را در اندیشه اساتید ساحت فقه و فناوری مورد بحث و گفتگو قرار دهد.
جلینی همچنین درباره روش و برنامه‌های پنل مطرح کرد: ایجاد گفتگو بین اساتید حوزه فناوری و فقیهان و شکلدهی گفتمان بین رویکردهای مختلف فقهی و دیدگاه‌های نظری و ساحت عملیاتی فناوری از مأموریتهای اصلی کمیسیون فقه و فناوری است. برگزاری نشست‌های متعدد در موضوعات و مدخل‌های مورد نظر اعضای کمیسیون توسط اساتید منتخب در زمینه‌های تخصصی مربوط به حوزه فناوری و همچنین فقیهان آشنا به این حوزه میتواند، شروع خوبی برای گفتمان‌سازی در این حوزه باشد. ازاینرو کمیسیون «فقه و فناوری» همایش دین، فرهنگ و فناوری بر آن است تا با برگزاری نشت و دعوت از اساتید صاحب‌نظر در موضوعات از پیش طراحی شده و طراحی میزگردهای علمی به منظور ایجاد بحث و گفتگوی جدی بین کارشناسان فناوری با فقیهان موجب تولید و ترویج گفتمانی جدید در این حوزه گردد.
گفتنی است که «همایش بین‌المللی دین،‌ فرهنگ و فناوری» در اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه باقرالعلوم برگزار خواهد شد و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه با توجه به آن‌که فقه فناوری با عنوان یکی از موضوعات و کارگروه‌های فقه دولت‌سازی اسلامی در این مؤسسه می‌باشد، مدیریت علمی پنل فقه و فناوری همایش مذکور را بر عهده گرفته است. نشست تخصصی مذکور یک‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ در پردیس حکمت مؤسسه فتوح اندیشه به آدرس پردیسان،‌ بلوار شهروند،‌ خیابان البرز،‌ کوچه ۱،‌ پلاک ۶ برگزار می‌شود.

نظر کاربران