کارگاه «راهبردهای پژوهش، از مسأله‌سازی تا تدوین» برگزار شد کارگاه «راهبردهای پژوهش، از مسأله‌سازی تا تدوین» با ارائه دکتر محمدرضا کدخدایی در جمع پژوهش‌گران گروه فقه زنان در پردیس اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فتوح اندیشه کارگاه راهبردهای پژوهش، از مسأله‌سازی تا تدوین، با ارائه دکتر محمدرضا کدخدایی از اساتید جامعه‌ الزهرا قم،  در جمع پژوهش‌گران گروه فقه زنان در پردیس اصفهان برگزار شد. دکتر کدخدایی در این کارگاه به مباحثی هم‌چون شناخت دقیق مشکل، تبدیل مشکل به مسأله، دقیق‌سازی واولویت‌بندی مسائل و تدوین فنی مسأله در شبکه مسائل پرداختند.

 

نظر کاربران