به همت گروه فقه بین الملل موسسه فتوح اندیشه برگزار می‌گردد؛ پیش‌نشست‌ فقه روابط بین‌الملل (جلسه چهارم)
پیش نشست فقه روابط بین الملل

با حضور استاد آیت الله سیفی مازندرانی
زمان: دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ بعد نماز مغرب و عشا
مکان: قم،خیابان معلم. میدان روح الله. موسسه معهد اجتهاد.

شرکت برای عموم دانش پژوهان حوزوی و دانشگاهی آزاد می باشد.

نظر کاربران