هجدهمین نشست تخصصی فقه دولت سازی اسلامی (فدا) برگزار شد مبانی فقهی اختیارات دولت اسلامی در حریم خصوصی شهروندان

هجدهمین جلسه فقه دولت سازی اسلامی (فدا) برگزارشد. در این جلسه که از سلسله نشست های تخصصی فقه دولت سازی اسلامی (فدا) می باشد، جناب حجت الاسلام آقای دکتر اسکندری به عنوان استاد این جلسه  ذیل عنوان “مبانی فقهی اختیارات دولت اسلامی در حریم خصوصی شهروندان” به طرح مباحث خود پرداختند.این جلسه در تاریخ ۱۳۹۶/۲۸/۱ در محل برگزاری جلسات پردیس حکمت برگزار شد.

نظر کاربران