نشست علمی نظام فقهی گردشگری و ساختارشناسی آن به گزارش معاونت اطلاع‌رسانی مؤسسه فتوح اندیشه، ششمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی گروه فقه بین‌الملل و فقه گردشگری؛ با موضوع «نظام فقهی گردشگری و ساختارشناسی آن» با ارائه حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دکتر رحیم قربانی و به دبیری حجت‌الاسلام ‌والمسلمین وحید خانی، در تاریخ 8 تیر سال 1399 در قالب «حضوری ـ وبیناری» برگزار گردید.
نظام فقهی گردشگری و ساختارشناسی آن

این نشست با خوشامدگویی به شرکت‌کنندگان «حضوری ـ وبیناری» توسط دبیر نشست و با حضور اساتید و پژوهشگران فقه بین‌الملل و فقه گردشگری آغاز گردید. حجت‌الاسلام خانی ضمن تبیین موضوع نشست، محورهای اصلی این نشست را ذیل عناوین «نگرش متداول فقها به مسائل گردشگری»، «جایگاه گردشگری در ساختار فقه جواهری»، «چگونگی ساختار نظام فقهی گردشگری»، «موضوعات و مسائل ساختارشناسی فقه گردشگری» و «قواعد فقهی ناظر بر مباحث فقه گردشگری» معرفی نمودند.

در ادامه حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دکتر رحیم قربانی؛ «استاد حوزه علمیه، استاد دانشگاه و معاون پژوهش جامعه المصطفی تبریز»، با بیان مقدماتی در باب تبیین «نگاه فردگرایانه فقه جواهری»، «ضرورت تغییر دیدگاه سنتی به نگاه تمدن ساز و اجتماعی» و «لزوم نگاه فرایندی به گردشگری» به بررسی نظام فقهی گردشگری و ساختارشناسی فقه گردشگری پرداختند.

ایشان در ادامه نشست، با بررسی نظرات فقها در باب فرآیندی بودن گردشگری، به تبیین نگاه فرایندی فقه جواهری به گردشگری به‌عنوان نمونه پرداختند. ایشان به ابواب فقهی همچون «احکام صلاه مسافر»، «احکام خمس»، «باب المساجد و بقاع المتبرکه و مشاهد الشریفه» و «باب مستثنیات حرمت الکسب من اللهو» در آثار برجسته فقها ازجمله صاحب جواهر اشاره‌کرده و نگاه فرایندی را مستفاد از این آثار و ابواب فقهی دانسته و رسیدن به این فرایند، ساختار و نظام فقه گردشگری را مشروط به تعمیم و تقویت فقه مرسوم برای استخراج قواعد فقهی و احکام تمدن ساز فقه گردشگری می‌دانند.

معاون پژوهش جامعه المصطفی تبریز در ادامه تبیین چگونگی استخراج نظام فقهی گردشگری، به کتاب فقه تمدنی «منتهی المطلب» از علامه حلی اشاره‌کرده و فرمودند که می‌توان از مطالب این کتاب ارزشمند، مباحث فرایندی، ساختاری و یا حتی تمدنی فقه گردشگری را استخراج کرد. ایشان به‌عنوان نمونه به برخی ابواب این کتاب ازجمله «باب المهادنه»، «باب السیاحه و اشهر الحرام»، «باب المشاهد الشریفه و بقاع المتبرکه»، «باب الاطعمه و الاشربه» و «باب مستثنیات الکسب من اللهو» برای استخراج فرایند نظام سازی فقه گردشگری پرداختند.

در پایان نشست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین قربانی، به مبحث «قواعد کلی برای ایجاد نظام فقهی گردشگری» به‌صورت مختصر اشاره کرده و فرمودند که قواعدی نظیر «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» و «لا ضرر و لاضرار» می‌تواند به‌عنوان قواعد نظام ساز در حوزه گردشگری استفاده شود.

در پایان نشست، سؤالاتی توسط اساتید و پژوهشگران حاضر در نشست مطرح گردید که به برخی از پرسش‌ها توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر قربانی، پاسخ مقتضی داده شد.

نظر کاربران