نشست«تحلیل بر سن ازدواج دختران از افق بیانه گام دوم» به گزارش معاونت اطلاع‌رسانی مؤسسه فتوح اندیشه، پیش نشست کنگره گام دوم انقلاب از منظر قرآن و حدیث با عنوان : «تحلیل بر سن ازدواج دختران از افق بیانه گام دوم» توسط خانم راد و به همّت معاونت خواهران شعبه قم مؤسسه تحقیقاتی فتوح اندیشه برگزار شد که در ادامه خلاصه‌ای از آن ارائه خواهد شد.

سؤال مهم: فقه امامیه ازدواج دختران را از چه سنی مجاز می‌شمرد؟

 • به اجماع فقها معیار آن سن کمتر از ۹ برای دختر و کمتر از ۱۵ سال برای پسران است و بالغ می‌شود بلوغ نیز قرار گرفتن در آستانه آمادگی ازدواج است.

 

ادله جواز ازدواج صغار:

 • آیات قران: آیه ۲۳۷ سوره بقره – آیه ۴ سوره طلاق
 • روایات مستفیضه:
  • اول: روایاتی که حرمت آمیزش با دختر صغیره‌ای که به عقد نکاح درآمده است
  • دوم: روایاتی که دلالت دارد بر این‌که هرکس با دختری قبل از ۹ سالگی آمیزش کند و به او آسیب بزند، ضامن است.
  • سوم: روایاتی که بر جواز نکاح دختر صغیر توسط پدر و جد پدری و نفوذ این عقد، دلالت دارد و دختر نمی‌تواند بعد از بلوغ این عقد را فسخ نماید.
  • چهارم: روایاتی که از آن استفاده می‌شود، اگر عقد ازدواج که توسط پدر و جد پدری بر دختر صغیر واردشده متعارض باشند، یعنی هریک دختر را به عقد فرد خاصی درآورند، نکاح جد مقدم است و دختر باید به عقد با فرد مورد تزویج جدی پدری گردن نهد.
  • پنجم: روایاتی که بر ارث بردن دختر و پسری که قبل از بلوغ به نکاح یکدیگر در می‌آیند، دلالت دارند.
  • ششم: روایاتی که دلالت دارد اگر عقدی میان دختر و پسر صغیر رخ دهد، در صورت داشتن اموال، مهریه توسط پدر به کودک پرداخت شود و ثبوت مهریه، جواز تزویج صغار را اثبات می‌کند.
 • اجماع: برخی فقهاء در جواز ازدواج صغار به ولایت پدر و جد پدری ادعای اجماع کردند.

 

شرایط ولی و مصلحت مولی‌علیه:

 • اسلام، بلوغ، عقل، رشد و کمال
 • مهم‌ترین ویژگی چنین ازدواجی تأکید بر رعایت مصلحت استنشست«تحلیل بر سن ازدواج دختران از افق بیانه گام دوم»

 

سن ازدواج دختران و حکم ثانوی: ازدواج دختران در هر سنی که رخ دهد در صورت اثبات ضرر و مفسده و یا عناوین ثانوی ضرر و یا حرج به‌موجب آن عقد زن باطل می‌شود.

 

الزام قانونی برای ازدواج نکردن بعد از سن بلوغ شرعی: این فاصله‌گذاری میان بلوغ و ازدواج، مقدمه‌ای برای غلتیدن افراد در روابط آزاد و بی‌مسئولیت است که به‌نوبه خود تشکیل خانواده را با چالش جدی مواجه کرده و سال‌ها به تأخیر می‌اندازد. ارضای غرایز در بیرون خانواده مهم‌ترین معارض خانواده است که تأخیر موالید و پس‌ازآن کثرت موالید و رشد جمعیت را به‌دنبال خواهد داشت.

 

کلام آخر این‌که گویا تعارض در این مسئله اجتماعی، بیشتر ناشی از عقلانیت متزلزل و ناتمام برخی عقلاء در فهم مصالح و مفاسد شریعت در کشاکش سنت و مدرنیسم است تا نقصان شریعت محض در قوس نزول یا ادراک اجتهادی فاخر فقهای عظام شیعه از آن.

 

نظر کاربران