نشست «نقش تربیتی مادر به‌مثابه تمدن سازی در رویکرد اسلام تمدنی» به گزارش معاونت اطلاع‌رسانی مؤسسه فتوح اندیشه، پیش نشست کنگره گام دوم انقلاب از منظر قرآن و حدیث با عنوان: «نقش تربیتی مادر به‌مثابه تمدن سازی در رویکرد اسلام تمدنی» توسط خانم عطارد و به همّت معاونت خواهران شعبه قم مؤسسه تحقیقاتی فتوح اندیشه برگزار شد که در ادامه خلاصه‌ای از آن ارائه خواهد شد.
 • هدف بحث: عنایت بیش‌ازپیش بر نقش تربیتی «مادر» در تحقق تمدن نوین اسلامی است؛ مضافاً بر این‌که در بیانیه گام دوم انقلاب بر تحقق تمدن نوین اسلامی به‌عنوان آرمان انقلاب اسلامی تأکید شده است.
 • ضرورت بحث: انحراف مادران به‌عنوان محور اصلی خانواده از مسیر صحیح تربیت منجر به ایفای نقش تمدن‌سوزی به‌جای تمدن‌سازی خواهد شد.
 • مسئله اصلی پژوهش: نقش تربیتی «مادر» در نهاد خانواده به‌عنوان یکی از نهادهای تمدن‌سازی در رویکرد اسلام تمدنی چیست؟
 • نقش تربیتی «مادر» در قالب کارکردهای هفت‌گانه مادرانه عبارت‌اند از:
  • ظرفیت‌های تمدن‌سازی مادر شامل ظرفیت باروری، حمایت عاطفی، حمایت تحصیلی – علمی، تربیت عقلانی،‌ تربیت دینی – اخلاقی، تربیت اجتماعی و تربیت بهداشتی است.
 • در تبیین و تحلیل کارکردهای مادرانه به آموزه‌های دینی (به‌ویژه روایات) استناد خواهد شد.
 • ارکان تمدن سازی عبارت‌اند از:
  • امنیت و آرامش، غرور و همبستگی ملی، اصل همکاری و تعاون، عامل اخلاق، اصل تحمل و بردباری، حفظ وحدت و یکپارچگی، دین، رفاه نسبی و فشار اقتصادی و اجتماعی.

نشست «نقش تربیتی مادر به‌مثابه تمدن سازی در رویکرد اسلام تمدنی»

 • طرح مباحث تاریخی اسلام و ایران از صدر اسلام تا سلسله‌های پادشاهی در ایران و جنگ‌های صلیبی تا جمهوری اسلامی ایران و ارائه نظریه تمدن نوین اسلامی در جمهوری اسلامی ایران توسط رهبری
 • معتقدیم که مادر، نقش محوری در تکثیر و تربیت نیروی انسانیِ مسلمانِ متمدن دارد. با آموزش و مهارت دادن به مادران آینده می‌توان به این هدف نائل آمد

در بیانیه مذکور، جوانان، محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی مطرح شده‌اند. بدون تردید این جوانان در دامان مادرانی عالمه و دین‌مدار، مهذب و متخلق به اخلاق نیکو باید تربیت شوند. لذا ضروری است که نقش مادر به‌عنوان محور تربیتی خانواده و اجتماع، مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

نظر کاربران