سلسله نشست‌های انقلاب فاطمی با عنوان: «سبک زندگی فاطمی با تأکید بر تربیت فرزندان» به گزارش معاونت اطلاع‌رسانی مؤسسه فتوح اندیشه، سلسله نشست‌های انقلاب فاطمی با عنوان: «سبک زندگی فاطمی با تأکید بر تربیت فرزندان» توسط خانم بهجت‌پور، به همّت معاونت خواهران شعبه قم مؤسسه تحقیقاتی فتوح اندیشه طرح گردید که در ادامه خلاصه‌ای از آن ارائه خواهد شد.
  • تفاوت سبک و سیره
  • دو ویژگی مهم سبک زندگی فاطمه زهرا سلام‌الله علیها: حکیم بودن موقعیتشناسی
  • روابط چهارگانه: رابطه انسان با خدا- رابطه انسان با خودش- رابطه انسان با دیگران- رابطه انسان با محیط. از این باب سیره فاطمه سلام‌الله علیها زهرا را به دو بخش تقسیم می‌کنیم:
    • ۱ – زندگی فردی: اعتقاد راسخ به معاد – عهد و اطاعت محض از خدا و رسول صلی‌الله علیه- رضا و توکل- صبر- سادگی و نوع پوشش- رعایت بهداشت
    • ۲- زندگی اجتماعی: بخشی که مربوط به خانواده: در نقش دختر برای پدر، در نقش زن برای همسر، در نقش مادر برای فرزندان ایجاد کانون گرم برای خانواده – بخشی که مربوط به اجتماع است الف: رعایت حقوق دیگران و آزار نرساندن به دیگران ب: رعایت زیردستان و محرومان ج: انفاق
  • دو نکته دیگر:۱- تنها محور در دوستی‌ها و دشمنی‌ها، حب و بغض ایشان برای خدا و در مسیر خدا بود یکی از لوازم ایمان در مسیر کمال الهی ۲- عدالت پذیری و ظلم ناپذیری ایشان

نظر کاربران