برگزاری نخستین همایش ملی «ناجا و تمدن اسلامی» نخستین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی، مهرماه امسال در محورهای مبانی نظری و رویکردها و همچنین تمدن نوین اسلامی در اندیشه انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی در سه محور اصلی مبانی نظری و رویکردها، تمدن نوین اسلامی در اندیشه انقلاب اسلامی و همچنین ناجا و رویکرد تمدنی، چالش‌ها، راهبردها و الزامات برگزار خواهد شد که در محور مبانی نظری و رویکردها مباحثی چون «مبانی فلسفی، کلامی، فقهی نظم و امنیت در اسلام»، « نظم و امنیت در اندیشه تمدنی متفکران مسلمان (فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن خلدون، آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی و …)»، « نظم و امنیت در اندیشه تمدنی ادیان وحیانی (مسیحیت، زرتشت و یهودیت)» ، « نظم و امنیت در اندیشه تمدن غیروحیانی (بودیسم، هندوئیسم و …)» و «تمدن نوین اسلامی در اندیشه انقلاب اسلامی» وجود دارد.

براساس اعلام روابط عمومی این همایش، مبانی تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ضرورت رویکرد تمدنی در اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، چشم‌انداز تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری،  الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری،  نظم و امنیت در اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، تمدن نوین اسلامی در پرتو قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی و … از دیگر محورهای این همایش است.

سومین محور مدنظر در اولین همایش ملی ناجا، ناجا و رویکرد تمدنی؛ چالش‌ها، راهبردها و الزامات است که محورهای «سیر تحول پلیس در تاریخ اسلام با تأکید بر نظم و امنیت»، «پلیس و تمدن در اندیشه متفکران و اندیشمندان معاصر»؛ « الزامات معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی»، «نقش و جایگاه ناجا در تمدن‌سازی»، «الگوی فرماندهی و مدیریت تمدنی ناجا آینده»، «الزامات حقوقی، تقنینی ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی»، « الزامات آموزشی، تربیتی، دانشی و معرفتی ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی»، « الزامات سازمانی و ساختاری ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی»، « نظم و امنیت در در تراز تمدن نوین اسلامی»، « توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مورد نیاز ناجا در افق تمدن نوین اسلامی»، «مؤلفه‌های تمدن‌ساز و نقش ناجا»، « چالش‌های اساسی ناجا در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی» ذیل آن قرار دارد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و مرکز مطالعات راهبردی ناجا با همکاری برخی از نهادها و دستگاه‌ها، اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی را برگزار خواهند کرد. علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۵ تیرماه امسال مقالات خود را دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

نظر کاربران