نوزدهمین نشست تخصصی فقه دولت سازی اسلامی (فدا) برگزار شد تأملی در بازخوانی قانون اساسی

نوزدهمین جلسه فقه دولت سازی اسلامی (فدا) برگزارشد. در این جلسه که از سلسله نشست های تخصصی فقه دولت سازی اسلامی (فدا) می باشد، جناب حجت الاسلام آقای دکتر جوان آراسته به عنوان استاد این جلسه  ذیل عنوان “تأملی در بازخوانی قانون اساسی” به طرح مباحث خود پرداختند.این جلسه در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ در محل برگزاری جلسات پردیس حکمت برگزار شد.

نظر کاربران