برگزاری همایش «تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای» همایش «تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای» توسط پژوهشکده تحول و ارتقا علوم انسانی دانشگاه شیراز برگزار می شود.

هدف همایش تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای این است که چیستی و چرایی، مبانی، منابع، مسائل و موضوعات و چالش‌ها و راهبردهای تحول در علوم انسانی را از دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از مجموعه گفته‌ها و نوشته‌های ایشان به دست آورده و چگونگی دست‌یابی به تحول بر پایه هر یک از مفاهیم ذکرشده را موردبحث و بررسی قرارگیرد.

در این چگونگی نگاه به الزامات، روش‌ها و مصادیق تحول در علوم‌انسانی در هریک از پنج مفهوم ذکرشده، از دیدگاه نویسندگان مقالات و یا دیگر اندیشمندان مورد توجه است.

در بیان چگونگی دست‌یابی به تحول در هر یک از مفاهیم اصلی ذکرشده، موضوعات پیشنهادی به شرح زیر است:

۱- چیستی و چرایی

جهت‌دار بودن علوم‌انسانی

نقش علوم‌انسانی در تمدن سازی

اصالت تجربه و علوم‌انسانی سکولار

تاریخ تحول علوم‌انسانی در غرب و تأثیر آن در تمدن سکولار موجود

۲- مبانی

مبانی هستی شناسانه، معرفت‌شناسانه و روش شناسانه و علوم‌انسانی‌ اسلامی

مبانی ارزش‌شناسی و دین‌شناسی و علوم‌انسانی اسلامی

اثبات‌گرایی، تفسیرگرایی، رئالیسم و روش‌های انتقادی و علوم‌انسانی اسلامی

تدوین مبادی فلسفی و فلسفه مضاف و علوم‌انسانی اسلامی

۳- منابع

فلسفه و علوم انسانی اسلامی

علم کلام و علوم انسانی اسلامی

فقه و علوم انسانی اسلامی

عرفان و علوم انسانی اسلامی

تجربه‌گرایی موجود و علوم انسانی اسلامی

۴- مسائل و موضوعات

طراحی سبک زندگی و علوم انسانی اسلامی

طراحی نظام اقتصادی و تحول در علوم انسانی

مدیریت جهادی و تحول در علوم انسانی

نظام تعلیم و تربیت اسلامی و تحول در علوم انسانی

پیشنهاد روش‌شناسی ایجابی متناسب با علوم انسانی اسلامی

۵- چالش‌ها و راهبردها

اسلامی شدن علوم در شکل یا محتوا

مدیریت تحول در علوم انسانی اسلامی

نظام‌ انگیزشی نخبگان و موانع اسلامی شدن علوم انسانی

ارتباط مبنایی حوزه و دانشگاه

چگونگی گفتمان سازی برای پیشبرد تحول علوم انسانی

جایگاه نهادهای رسمی آموزشی در امر تحول علوم انسانی

شناسایی موانع پیشبرد تحول علوم انسانی

۶- سایر موضوعات: همایش از سایر موضوعات مرتبط ازجمله موارد زیر استقبال می‌نماید:

بررسی تحلیلی یا تطبیقی دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان (امام خمینی (ره)، علامه طباطبایی، شهید صدر، علامه مطهری و …) در خصوص هر یک از موضوعات فوق.

چگونگی عملیاتی کردن هر یک از موضوعات همایش

بررسی تحلیلی موانع و یا قابلیت‌های هر یک از روش‌شناسی‌های علم متداول برای تدوین روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی.

ایده پردازی و نظریه‌پردازی در راستای تحول علوم انسانی (وفق مبادی انقلاب اسلامی)

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر نی توانند به آدرس tahavol.shirazu.ac.ir مراجعه نمایند.

تاریخ برگزاری همایش نوزدهم و بیستم مهرماه می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه

نظر کاربران